วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2565

AR คลังความรู้สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

25 ส.ค. 2020
117

โครงการการพัฒนา Mobile Application คลังความรู้สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ วีดีโอนี้ยังไม่สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม