วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

นวดพื้นบ้าน (แม่ฮ่องสอน)

25 ส.ค. 2020
123

การนวดแผนพื้นบ้าน การบำบัดทางกายโดยวิธีการนวดจับเส้นโดยใช้มือนวดจับเส้นตามจุดต่างๆของกล้ามเนื้อและเป็นการนวดที่มีรูปแบบตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เน้นเกี่ยวกับการนวดเส้น และก่อนการนวดจะพิธีกรรมเพื่อทำการวินิจฉัยโรคเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตามความเชื่อของคนในพื้นที่นี้จะเชื่อกันว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆเกิดมาจากการถูกผีร้ายกระทำ