วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

สู่ขวัญลั๊วะ (แม่ฮ่องสอน)

25 ส.ค. 2020
181

พิธีโน๊ฮเรอปุฮ (อ่านว่า โหนก เรอ ปุก) พิธีนี้ อาจเรียกอีกอย่างเป็นภาษาไทยว่า พิธีมัดมือสู่ขวัญ